Maïwenn, oil on canevas, 130x130, 2019           


         
No title, oil on glass, 60x80, 2019


            
No title, oil on wood, 75x51, 2019


            
Sans titre, oil on wood, 76x51, 2019


                 
Sans titre, oil on wood, 45x60, 2019

                           
             

                             
Sans titre, oil on wood, 70x67, 2019                               
Moussa, oil on canevas, 185x140, 2018

                               
Fawzi, oil on canevas, 185x140, 2018

                              
         
No Title, oil on canevas, 100x165, 2018


                      
No Title, oil on canevas, 165x165, 2018

                  
                              
Alain, oil on canevas, 120x100, 2018

                                    

Remember 2, oil on wood, 45x60, 2018


                          
Study, oil on paper, 39x66, 2018                                   


  
Ruslan, oil on canevas, 160x130, 2017


 
No title, oil on paper, 120x80, 2017


 
No Title, oil on paper, 36x49, 2015   No title, oil on paper, 90x70, 2016


   
No title, oil on glas, 30x40, 2017No title, oil on paper, 21x16, 2014


    
No title, oil on paper, 70x50, 2014No title, oil on paper, 26x30, 2015


                                           
Selfportrait, oil on paper, 120x80, 2017      
Alexander, oil paper, 120x80, 2015No title, oil on glas, 40x60, 2017


   
Leipzig 2, oil on paper, x, 2017


      
Hélène, oil on paper, 127x97, 2016


 
No title, oil on paper, 49x38, 2014Viktor, oil on paper, 78x53, 2014      Woman, tempera on wood, 50x40,2013


                                    
    No title, tempera on wood, 42x38,2014Woman 1, tempera on wood, 62x52, 2013No title, oil on paper, 35x22, 2014  Kasper, oil on canevas, 125x80, 2015


 
Leipzig, oil on paper, 42x38, 2015Woman 2, tempera on wood, 122x98, 2017No Title, oil on paper, 55x76, 2016Silke, oil on canevas, 130x90, 2015Gabriel, tempera on wood, 42x30, 2013Jörg, oil on paper, 90x70, 2014Swimmers, oil on paper, 50x65, 2013No title, oil on wood, x, 2012
 
Mark